Powrót do strony głównej

Góralka z warzechą

 

Góral siedzący na pniaku z ciupagą

 

Stara Góralka w chuście

 

Góral palący fajkę

 

Stary Góral z fają

 

Góral grający na kobzie

 

Góral z ciupagą

 

Góral z ciupagą i jego baba z warzechą

 

Leśniczy w czapce

 

Rozmyślający Góral
Rozmyślający Góral 2
Góral z fajką